Radon Göteborg

Experter på ventilation och radon i Göteborg

Oroar du dig för höga halter av radon i din bostad? Vi kan utföra en radonutredningar i Göteborg med omnejd och föreslå åtgärder i form bättre ventilation eller radonsanering.

Genom att förbättra ventilationen och minska radonhalten värnar vi om din och de andra boendes hälsa och långsiktiga välmående.

Välkommen att kontakta oss redan idag – vi är en kunnig och erfaren experten på radonutredningar och ventilation i Göteborg.


Viktigt med ett fungerande ventilationssystem

Många bostäder och flerbostadshus har behov av ett bra ventilationssystem vid förhöjt radonvärde. Vi har kunskapen att utföra en utredning av radon i en fastighet samt att optimera en anläggning eller installera ny anpassad ventilation.

Ventilation i en bostad är viktigt oavsett om den har förhöjda halter av radon eller inte. Bra ventilation borgar allti för en sund inomhusmiljö. Ett vanligt tecken på dålig luftomsättning i en bostad kan vara imma på insidan av fönster.

Ventilation är bästa åtgärden mot radonhalter

Det är byggnadsmaterialet blå lättbetong som är orsaken till förhöjda halter av radon i en fastighet är den vanligaste saneringsåtgården förbättrad ventilation. Förenklat kan man säga att radonhalten halveras vid fördubblad luftomsättning, men det gäller att vara försiktig med att öka undertrycket i fastigheten. Om man sätter in mekanisk ventilation i en fastighet som även är påverkad av markradon så riskerar man att öka intaget av markradon – vilket inte alls är en önskvärd effekt av ändringarna i ventilationen.

Vi kan hjälpa er med er alla typer av ventilationslösningar vid för höga radonvärden, som mekanisk frånluftsventilation och FTX-ventilation. Vi kan även utföra byte av äldre ventilationssystem till modernare aggregat med roterande värmeväxlare för ökad värmeåtervinning. Kontakta oss så kan vi titta på en ny lösning för din ventilation.

Vi kontrollerar varifrån radonet kommer ifrån

Har en mätning av radon visar på förhöjda radonhalter i en fastighet eller bostadsrättsförening är nästa steg att kontrollera var radonet kommer ifrån och vilka åtgärder som kan vara bra för att få ner halterna. Vi hjälper er med konsultation, en enklare besiktning eller en fullskalig radonutredning – vilket som behövs beror på vilken situation ni befinner er i.

Radon är en osynlig och luktfri gas som på lång sikt kan vara farlig och i värsta fall leda till lungcancer och andra problem. Ägare av flerbostadshus som BRF:er och uthyrare har krav på sig att kunna redovisa radonhalten.

Vi kontrollerar på plats i bostaden

Både besiktning och utredning av radon utförs på plats i fastigheten. Besiktningen är enklare och passar bra när det handlar om färre drabbade bostäder. En radonutredning är mer omfattande och rekommenderas när det är många lägenheter eller lokaler som är drabbade.

En radonbesiktning är ungefär en timme lång och innehåller följande moment:

  • En första genomgång av bostaden där vi utgår från ägarens information, ritningar och mätrapport.

  • Eventuell förekomst av inläckande markradon och radonhalt i byggnadsmaterialet detekteras vid mätning och vi kontrollerar även ventilationen i de berörda lägenheterna.

  • Efter besöket sammanställer vi undersökningen och vi presenterar ett förslag på åtgärder.

Omfattande radonutredning i Göteborg

En radonutredning är mer omfattande både när det handlar om innehåll och rapportering.

  • En radonutredning tar ett flera timmar eller till och med ett antal dagar att göra. I de flesta fall tas hänsyn till vad som gjorts i fastigheten tidigare.

  • Utredningen är ett styrdokument som ska reda ut vad problemet är och hur det bör åtgärdas.

  • Detta dokument fungerar sedan som ett underlag inom styrelsen och kommunikation med myndigheter som exempelvis miljökontor och arbetsmiljöverket. 

När vi har gjort en besiktning eller utredning återkommer vi med förslag på åtgärder, komplett med kostnadsuppgifter.

Välkommen att kontakta oss redan idag - vi kan bli din expert på ventilation och radon i Göteborg.

Trygg radonbesiktning av kompetenta ventilationsexperter