OVK för bättre inomhusmiljö

Experter på obligatorisk ventilationskontroll

OVK för bättre inomhusmiljö

Experter på obligatorisk ventilationskontroll

Kompetent expert på OVK-besiktning i Göteborg

Välkommen till experten på det mesta inom ventilation och OVK-besiktning i Göteborg. Vi utför certifierad OVK-besiktning samt inspektion och filmning av ventilationen i fastigheter. Vi är fullt behöriga, har stor erfarenhet och arbetar med stor servicekänsla.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av en offert eller har några frågor om våra tjänster. 


ventilationsdelar

Breda kunskaper inom ventilation

Är din fastighet i behov av OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll)? Vi har omfattande erfarenhet av alla typer av ventilationssystem och utför OVK-besiktning i Göteborg med omnejd. Vi erbjuder bra priser på en tjänst som kan vara till stor hjälp för din fastighets – och de boendes – hälsa.

Vi är ett företag med OVK-besiktning och andra ventilationstjänster som specialitet. Vi har breda kunskaper och har jobbat med det mesta inom området: mätningar av luftflöden, OVK-besiktning, injusteringar, installationer och utredningar. Vi utför även underhåll och service av ventilationskanaler.

Vi skapar en bra inomhusmiljö

Vi utför OVK-besiktning på alla typer av fastigheter, såväl större som mindre. Kommersiella byggnader och mindre fastigheter och bostäder – vi klarar alla uppdrag inom OVK-besiktning.

Varför är det viktigt att genomföra en OVK-besiktning på en byggnad? Svaret är enkelt, utan ett fungerande ventilationssystem får man ingen bra inomhusmiljö i en fastighet. En bra luftmiljö är viktig både för husets hälsa och för de som bor och verkar i fastigheten.

Lagstadgad OVK-besiktning i Göteborg

Därför är OVK-besiktningar lagstadgade i Sverige. Ansvaret ligger på fastighetsägaren, oberoende av vem som utnyttjar fastigheten. Besiktningen innebär att en certifierad besiktningsman kontrollerar ventilationssystemet och noterar eventuella brister. En OVK-besiktning resulterar i ett godkänt eller icke-godkänt resultat och eventuella problem ska vara åtgärdade inom sex månader.

I större fastigheter räcker det inte med vanligt självdrag, här behövs ett ventilationssystem som ser till att tilluft och frånluft åker in och ut genom huset som den ska.

På detta sätt skapas en bra luftkvalitet i fastigheten. När ventilationen inte fungerar som den ska kan man drabbas av en del problem som påverkar hälsan negativt. Luftfuktigheten kan höjas och halten av kolmonoxid likaså.

Detta kan i sin tur leda till dålig luft och mögel vilken i sin tur gör att risken för astma, allergier, spänningshuvudvärk och andra hälsoproblem ökar.

En bra investering för framtiden

En OVK-besiktigning i fastigheten i Göteborg kan således bli en bra investering för framtiden. Dels hälsomässigt, men också när det handlar om energibesparing. En OVK-besiktning är ingen större kostnad och den finansierar sig själv i och med att den uppdaterat och moderniserar ventilationssystemet. En OVK-besiktning kan spara energi helt enkelt!

Vi har rätt kompetens för att genomföra en OVK-besiktning av alla typer av fastigheter och kan dessutom ge dig råd om hur du sparar pengar på ventilationen.

Miljö och kvalitet i fokus

Vi har alltid kvalitet och miljö i fokus när vi genomför en OVK-besiktning. Nöjda kunder är alltid viktigast för oss och vi slarvar aldrig när vi utför ett jobb. Vi håller oss alltid inom budget och bestämda tidsramar och resultat blir i nivå med kundens krav.

För att alltid hålla denna höga nivå genomför vi kontinuerliga kontroller på våra utförda uppdrag. Vi tar dessutom till oss nya rön inom branschen och arbetar kontinuerligt på att utvecklas som företag och hitta nya möjligheter. Vi står aldrig still!

Våra arbetsledare har relevant kompetens och lång yrkeserfarenhet och ansvarar för kvalitetssäkringen av vårt arbete.

Vi siktar på att alltid följa de lagar och regler som finns på miljöområdet. Vi arbetar med återvinningsbara och miljövänliga material och städar alltid upp ordentligt efter oss när vi är klara.

OVK-besiktning Göteborg – vad händer om den hoppas över?

Det är sedan ett antal år sedan lag på att OVK-besiktning ska utföras på vissa typer av fastigheter och ventilationssystem. Det ska dessutom utföras med en viss regelbundenhet. Det är alltså olagligt att inte genomföra OVK.

Men det är inte bara olagligt att skippa besiktningen – det är dessutom olagligt att inte åtgärda de brister som finns i protokollet, Denna lag finns till för att skydda boende och anställda för dålig inomhusluft men också för att sporra byggherrar och fastighetsbolag att investera i miljövänliga och energieffektiva ventilationslösningar som är hållbara i framtiden.

Kommunerna har inte resurser för kontroller

Dock är det så att det kanske inte händer så mycket om besiktningen inte genomförs. Detta alltså trots att det strider mot lagen att hoppa över denna viktiga åtgärd. Det som kan hända när en fastighet ska OVK-besiktigas och detta sedan inte sker är att ägaren till byggnaden i fråga får ett föreläggande från kommunen att göra detta.

Förr hade fler kommuner möjlighet att ta betalt för hålla kontakt med och kontrollera fastighetsägare. Emellanåt kunde det gå hela vägen till att ägaren fick betala ett vite på grund av besiktningen inte genomförts inom angiven tid.

Ingen bra idé att skippa OVK-besiktning

Men kommuner har idag sällan samma kapacitet för den här typen av ärenden. Så trots att det är olagligt att inte utföra OVK-besiktning regelbundet så går det ofta att komma undan ett tag. Men frågan är om det verkligen är så smart att försöka smita undan och spara in på OVK. En ventilation som inte ses över och rengörs fungerar sämre, vilket kan leda till en del oönskade effekter. Elräkningen kan sticka i höjden samtidigt som de som befinner sig i lokalen mår sämre på grund av sämre inomhusluft. Det händer ofta att miljöförvaltningen rycker in om de boende klagar på dålig ventilation i en byggnad.

Lagen kräver att åtgärderna genomförs

Det är som redan nämnt också så att de åtgärder som krävs i ett OVK-protokoll ska utföras enligt lagen. Om detta inte sker kan kommunens byggnadsnämnd eller miljöförvaltningen föreläggare byggnadens ägare att utföra dessa åtgärder.

Men viktigast är ändå folks hälsa – och i andra hand fastighetens ekonomi. Om alla inser att OVK-besiktning är för allas bästa och leder till ett bättre samhälle i längden så kanske inte denna lag skulle behövas.

Välkomna att kontakta oss – experten på OVK-besiktning i Göteborg.

Trygg OVK-besiktning av kompetenta ventilationsexperter