OVK för bättre inomhusmiljö

Experter på obligatorisk ventilationskontroll

OVK för bättre inomhusmiljö

Experter på obligatorisk ventilationskontroll

Kompetent expert på OVK-besiktning i Göteborg

Välkommen till experten på det mesta inom ventilation och OVK-besiktning i Göteborg. Vi utför certifierad OVK-besiktning samt inspektion och filmning av ventilationen i fastigheter. Vi är fullt behöriga, har stor erfarenhet och arbetar med stor servicekänsla.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av en offert eller har några frågor om våra tjänster. 


ventilationsdelar

Breda kunskaper inom ventilation

Är din fastighet i behov av OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll)? Vi har omfattande erfarenhet av alla typer av ventilationssystem och utför OVK-besiktning i Göteborg med omnejd. Vi erbjuder bra priser på en tjänst som kan vara till stor hjälp för din fastighets – och de boendes – hälsa.

Vi är ett företag med OVK-besiktning och andra ventilationstjänster som specialitet. Vi har breda kunskaper och har jobbat med det mesta inom området: mätningar av luftflöden, OVK-besiktning, injusteringar, installationer och utredningar. Vi utför även underhåll och service av ventilationskanaler.

Vi skapar en bra inomhusmiljö

Vi utför OVK-besiktning på alla typer av fastigheter, såväl större som mindre. Kommersiella byggnader och mindre fastigheter och bostäder – vi klarar alla uppdrag inom OVK-besiktning.

Varför är det viktigt att genomföra en OVK-besiktning på en byggnad? Svaret är enkelt, utan ett fungerande ventilationssystem får man ingen bra inomhusmiljö i en fastighet. En bra luftmiljö är viktig både för husets hälsa och för de som bor och verkar i fastigheten.

Lagstadgad OVK-besiktning i Göteborg

Därför är OVK-besiktningar lagstadgade i Sverige. Ansvaret ligger på fastighetsägaren, oberoende av vem som utnyttjar fastigheten. Besiktningen innebär att en certifierad besiktningsman kontrollerar ventilationssystemet och noterar eventuella brister. En OVK-besiktning resulterar i ett godkänt eller icke-godkänt resultat och eventuella problem ska vara åtgärdade inom sex månader.

I större fastigheter räcker det inte med vanligt självdrag, här behövs ett ventilationssystem som ser till att tilluft och frånluft åker in och ut genom huset som den ska.

På detta sätt skapas en bra luftkvalitet i fastigheten. När ventilationen inte fungerar som den ska kan man drabbas av en del problem som påverkar hälsan negativt. Luftfuktigheten kan höjas och halten av kolmonoxid likaså.

Detta kan i sin tur leda till dålig luft och mögel vilken i sin tur gör att risken för astma, allergier, spänningshuvudvärk och andra hälsoproblem ökar.

En bra investering för framtiden

En OVK-besiktigning i fastigheten i Göteborg kan således bli en bra investering för framtiden. Dels hälsomässigt, men också när det handlar om energibesparing. En OVK-besiktning är ingen större kostnad och den finansierar sig själv i och med att den uppdaterat och moderniserar ventilationssystemet. En OVK-besiktning kan spara energi helt enkelt!

Vi har rätt kompetens för att genomföra en OVK-besiktning av alla typer av fastigheter och kan dessutom ge dig råd om hur du sparar pengar på ventilationen.

Miljö och kvalitet i fokus

Vi har alltid kvalitet och miljö i fokus när vi genomför en OVK-besiktning. Nöjda kunder är alltid viktigast för oss och vi slarvar aldrig när vi utför ett jobb. Vi håller oss alltid inom budget och bestämda tidsramar och resultat blir i nivå med kundens krav.

För att alltid hålla denna höga nivå genomför vi kontinuerliga kontroller på våra utförda uppdrag. Vi tar dessutom till oss nya rön inom branschen och arbetar kontinuerligt på att utvecklas som företag och hitta nya möjligheter. Vi står aldrig still!

Våra arbetsledare har relevant kompetens och lång yrkeserfarenhet och ansvarar för kvalitetssäkringen av vårt arbete.

Vi siktar på att alltid följa de lagar och regler som finns på miljöområdet. Vi arbetar med återvinningsbara och miljövänliga material och städar alltid upp ordentligt efter oss när vi är klara.

Välkomna att kontakta oss – experten på OVK-besiktning i Göteborg.

Trygg OVK-besiktning av kompetenta ventilationsexperter